Valdība akceptē likumprojektu, kas kara vai nemiera draudu apstākļos ļauj kontrolēt medijus

Posted on July 5, 2011 by

0Likumprojekts paredz, ka izsludināta izņēmuma stāvokļa laikā MK ir tiesīgs apturēt masu informācijas līdzekļu izdošanu vai uzlikt arestu to produkcijai, izdošanas un pavairošanas līdzekļiem, apturēt elektronisko informācijas līdzekļu darbību, ierobežot informācijas atklātības normatīvo aktu darbību, veikt korespondences un sakaru kontroli noteiktajās teritorijās, bloķēt televīzijas un radio programmu retranslāciju, aizliegt pārraides staciju un elektronisko sakaru līdzekļu darbību, kā arī atslēgt internetu un citas datu pārraides sistēmas.

Ar izņēmuma stāvoklī likumprojektā tiek saprasts īpašs tiesiskais režīms, kas izsludināms valsts apdraudējuma gadījumā, lai aizsargātu valsts suverenitāti un teritoriālo integritāti, kad to apdraud ārējais ienaidnieks, vai arī valstī vai tās daļā ir izcēlušies vai draud izcelties iekšēji nemieri, kas apdraud pastāvošo valsts iekārtu. Pēc izņēmuma stāvokļa izsludināšanas tiek pieļauts likumā noteiktajā apjomā un kārtībā ierobežot fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Likumprojekts “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” vēl jāpieņem Saeimā.

Advertisements